Stresshåndtering

Den væsentligste stressfaktor er ikke arbejdsmængden - men fraværet af livskvalitet.

Stress opstår, når du ikke lever i overensstemmelse med dine indre kvaliteter og din følelsesmæssige egenart - og når dine personlige grænser for at kunne opretholde en grundlæggende trivsel nedbrydes.

Hvis udfordringerne i livet bliver for store eller for små i forhold til, hvad vi kan magte, vil vi reagere med stress

Ofte sker det, at den måde man forsøger at tackle situationen på, bliver en stressfaktor i sig selv. Du risikerer med andre ord at blive din egen belastning. Hvis denne onde cirkel ikke bremses i tide, vil risikoen for udbrændthed, tab af livsglæde og stressrelateret depression være stor.

Grænsen mellem stimulerende udfordringer og helbredstruende overbelastning er flydende og meget individuel.

At kende sine personlige grænser for hvornår mængden af udfordringer bliver til en belastning, kræver en bevidst opmærksomhed, selvindsigt og mod til at sige til og fra. Nogle har i større grad end andre opøvet disse personlige kompetencer - hvilket også forklarer, hvorfor nogle når at få sagt fra i tide og ikke ender i en situation, hvor stress næsten bliver en livsstil.

Samtaleforløbene

Du vil aldrig kunne gardere dig imod ydre belastninger, men du kan blive bedre til at håndtere situationen, så du handler konstruktivt. Stressbelastningen findes nemlig ikke kun i de ydre forhold - men i den måde, du tænker på og handler i forhold til situationen. Det er med andre ord, dine egne tanker og handlinger, der er med til at stresse dig. Måden at tackle belastede situationer er en tillært model - og selvom modellen i nogle tilfælde kun er med til at forværre situationen, fortsætter vi ofte af samme spor i håb om, at det vil hjælpe på sigt. Problemet er, at vi i vanens blindhed ikke kan se alternative handlemuligheder.

Samtaleforløbene vil hjælpe dig med at:

For store og få små udfordringer kan være lige stressfremkaldende - men det væsentligste omdrejningspunkt er fraværet af livskvalitet.

Er mit liv fyldt op af det, som er væsentligt for mig at bruge mit liv til? Hvilke muligheder har jeg for at påvirke og skabe mig de vilkår, som jeg ønsker?

Samtaleforløbene vil derfor også altid have disse spørgsmål for øje.