Konflikter på arbejdspladsen

Konflikter opløser sjældent sig selv – tværtimod. Jo længere tid konflikten får lov til at leve sit eget liv, jo større risiko er der for at tingene går helt i hårdknude. Mange forholder sig afventende i håb om, at konflikten opløses af sig selv. Men inden man ser sig om, er konflikten blot vokset større, blevet mere uoverskuelig - og konflikten har måske bredt sig til andre områder. Med andre ord: konflikter smitter. Derfor er tidlig indsats den bedste indsats.

At arbejde med konflikter kræver stor lydhørhed og respekt for den enkeltes oplevelse for at kunne skabe det overblik, der skal til for at sætte konstruktiv bevægelse i den ofte fastlåste situation.

At arbejde med konflikter kræver stor tryghed og tillid til hjælperen. Mit arbejde vil altid være præget af seriøsitet, en ærlig og direkte facon, men med stor finfølelse og omsorg for de implicerede parteres følelser. Min fornemste opgave er at sikre størst mulig klarhed og overblik i en proces, hvor alle føler sig set, hørt og taget alvorligt.

Min hensigt er ikke at finde ”den skyldige”. Hensigten er at hjælpe dem, der er involveret i konflikten med at få genetableret en værdig og respektfuld relation, så de kan holde fokus på den fælles arbejdsopgave – samt få skabt en forståelse af, hvad der fremover kan sikre det konstruktive samarbejde.

Jeg vil gennem dialog med de involverede parter undersøge:

For at kunne yde et sobert stykke arbejde sørger jeg hele vejen igennem at sikre klarhed gennem forventningsafstemning og gennemsigtighed med, hvad der sker i processen.