Ledercoaching

Ledelse handler om påvirkning og om at opnå de resultater man ønsker - både i det konkrete jobindhold, men også i forhold til andre.

Ingen er født til at være leder - lederkompetencer er noget man udvikler gennem daglige erfaringer og den bevidste refleksion over disse.

Hvad er ledercoaching?

Ledercoaching er en målrettet, individuel udvikling af de ledelsesmæssige ressourcer - med udgangspunkt i den aktuelle situation og muligheder.

Men ledercoaching er ikke kun en afklaring af og hjælp til aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger - det er i lige så høj grad en personlig læreproces og fremtidig investering i et kendskab til sig selv som menneske. Hvis man skal lykkes som leder, handler det grundlæggende om at være bevidst om sig selv i det menneskelige samspil: Hvordan påvirker jeg andre - og hvordan bliver jeg selv påvirket?

Jo mere bevidst en leder er om sig selv og sin egen påvirkning - jo nemmere er det at kunne motivere, coache, kommunikere og opnå de ønskede resultater.

Udbytte

Målet med samtalerne er at finde nye handlemuligheder og nye veje at gå - i stedet for vanemæssigt at hænge fast i de samme måder at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer på.

Gennem en øget selvindsigt vil du aktivt kunne udnytte en langt større del af dit ledelsespotentiale og dermed kunne øge ledelseseffekten og jobtilfredsheden hos såvel dig som dine medarbejdere.

Du vil på denne måde kunne:

Coachingforløbets varighed

Coachingforløbets varighed afhænger af hvilke temaer og problemstillinger, du ønsker at arbejde med. Hvis du ønsker at blive afklaret i forhold til en enkeltstående sag vil det typisk strække sig over 1-2 samtaler. I løbet af et par samtaler vil du som oftest have fået et overblik over, hvordan dine handlemønstre har influeret på den aktuelle situation - og en forståelse af hvilke ændringer du skal foretage.

Mange ledere vælger et coachingforløb over en længere tidsmæssig periode for at blive støttet og holdt fast i deres personlige udviklingsprojekter. På denne måde får du i højere grad tid til afprøve og omsætte din fornyede viden i praksis. Når samtaleforløbene tager afsæt i de erfaringer, du har gjort dig siden sidst, vil du i højere grad kunne drage nytte af disse, fordi de blevet gjort til genstand for bevidst refleksion.

Nogle vælger at have en fast halvårlig kontakt for at gøre status og blive holdt fast i forhold til den ønskede udviklingsretning.

Coachrollen

Min rolle som coach er at fungere som en neutral katalysator i dine ledelsesmæssige udviklingsprocesser. Dette vil jeg gøre ved at:

Hele coachingforløbet bærer præg af en stor respekt for lederes behov for fortrolighed og diskretion.

I nogle tilfælde kan inddrages relevante erhvervspsykologiske test og analyser, hvis der er behov og ønske om dette.