Personlig gennemslagskraft

Din personlige gennemslagskraft er ligeså unik som dit fingeraftryk - fordi det er en tilstand af vilje til at stå ved sig selv og et ønske om at påvirke andre.

Personlig gennemslagskraft kan derfor ikkekun læres gennem tekniske anvisninger - det skal udvikles gennem bevidst refleksion og praktisk træning.

Ønsket om at blive styrket i sin personlige gennemslagskraft dukker naturligt op, hvis man ikke får den anerkendelse, som man ønsker i sine relationer til andre - det kan være i forhold til chefen, kollegerne eller medarbejderne.

Men hvad er det, der sker i det menneskelige samspil?

De spørgsmål man kan stille sig selv er:

For at du kan have en personlig gennemslagskraft er det vigtigt, at der er en overensstemmelse mellem dig selv og dine handlinger.

Dette kræver både en tro på og en vilje til at stå ved dig selv. Hvis du inderst inde er i tvivl eller vildrede om dine egne holdninger og beslutninger, vil dette naturligvis påvirke din evne til at kunne virke overbevisende på andre.

Gennemslagskraftens værdi skal forstås ud fra den effekt, du har på andre. Nogle gange kan forsøg på at have gennemslagskraft få karakter af en aggressiv og dominerende facon, som blot vækker modstand. Derfor vil forståelsen af, hvordan du påvirker  dine omgivelser og træningen i at afstemme sig selv i forhold til situationen have en afgørende betydning.


Samtaleforløb og udbytte

Du kan styrke din personlige gennemslagskraft gennem afklarende samtaleforløb kombineret med praktisk træning i forhold til de ønskede indsatsområder.

Du vil komme til at arbejde med konkrete ændringstiltag for at styrke din gennemslagskraft - men omfanget og karakteren af opgaverne vil naturligvis afhænge af dig som person og dine individuelle problemstillinger.

Formålet med samtalerne er:

Assertionstræning vil indgå som et naturligt element i forløbet - og træningen vil altid tage afsæt i din individualitet. At være assertiv henviser til den adfærd, hvor man viser en gennemslagskraft, hvor man formår at være venlig og direkte uden at virke enten aggressiv eller underdanig.