Psykologisk Karrierecoaching

Psykologisk Karrierecoaching er ikke et spørgsmål om at finde den hurtigste og mest enkle vej til toppen.

Psykologisk Karrierecoaching handler grundlæggende om at opnå livskvalitet og trivsel - også i dit arbejdsliv.

Hvad er Psykologisk Karrierecoaching?

Formålet med Psykologisk Karrierecoaching er:

Mange mennesker har svært ved at se og udnytte deres ressourcer - og ofte sker det at karriereforløbet baseres på tilfældigheder.

På et tidspunkt finder man måske ud af, at man i stigende grad er gået på kompromis med sig selv - og har tilpasset sig et arbejdsliv, hvis form og indhold ikke stemmer overens med ens personlige behov og værdier. Og så melder spørgsmålene sig:

“Skal jeg skifte job - og vælge en helt anden vej? I så fald hvilken? Eller drejer det sig kun om mindre arbejdsmæssige justeringer indenfor det fag, jeg har valgt? I så fald hvilke?”

Nogle gange kan et problematisk arbejdsliv udspringe af uhensigtsmæssige handlemønstre i forhold til chefer, medarbejdere eller kolleger. Hvis man forsøger at løse sine problemer ved at skifte fag eller job, kan man risikere at "nissen flytter med". I stedet for vil det være mere konstruktivt at stille sig spørgsmålet:

“Nogle gange kommer jeg uforvarende til at skabe problematiske situationer for mig selv - hvordan kan jeg lære at handle anderledes?”

Grundholdningen bag Psykologisk Karrierecoaching er, at din personlighed er dit vigtigste arbejdsredskab - og sammen med dine faglige kompetencer udgør den et unikt stykke værktøj. Din personlighed er skabt gennem dine erfaringer inden for både arbejdslivet og fritidslivet - og en målrettet research indenfor disse områder vil afdække vigtige oplysninger om dig og dine personlige kompetencer.

Psykologisk Karrierecoaching indbefatter derfor en Karrierecoaching Manual, hvor du får mulighed for at gå på research i dit personlige erfaringsmateriale. Formålet med Karrierecoaching Manualen er at få beskrevet, hvad der er dit unikke erfaringsgrundlag og få afdækket mønstret bag dine valg og fravalg, dine handlinger og succeser.

Karrierecoaching Manualen er specielt designet til Psykologisk Karrierecoachings koncept for at opnå størst mulig udbytte af og sammenhæng mellem manualen, samtalerne og de benyttede testmaterialer. Testmaterialerne består af relevante erhvervspsykologiske test og analyser samt personlighedstest - og kan inddrages efter behov.

Udbytte

Psykologisk Karrierecoaching hjælper dig med at analysere dit tidligere karriereforløb, din uddannelse og nuværende karrierestatus.

Psykologisk Karrierecoaching hjælper dig med:

Forløb og varighed

Psykologisk Karrierecoaching starter altid med en afklarende samtale for at afdække dine forventninger og ønsker til samtaleforløbet.

Rådgivningen tager udgangspunkt i dine arbejds- og livserfaringer, hvilket afdækkes gennem samtaler med mig og gennem dit eget hjemmearbejde. På den måde kommer du ind i en koncentreret proces, hvor din personlige afklaring af dine interesser og kompetencer bliver et gennemgående tema i den periode, hvor du arbejder med Psykologisk Karrierecoaching.

Tidsforløbet er meget varieret - og skal ses i lyset af, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du ønsker at blive afklaret på dine personlige kompetencer - men ikke ønsker hjælp til selve jobsøgning og jobsamtale - strækker forløbet sig over ca. 3 samtaler. Hvis Karrierecoaching Manualen skal suppleres med psykologiske test skal der påregnes tid til testtilbagemelding.

Alt skriftligt materiale og test tilfalder selvfølgelig dig - og hele forløbet er naturligvis præget af fortrolighed og diskretion fra min side.