Livskriser og selvværdsproblemer

Alle vil opleve personlige kriser i deres liv - og nogle gange kan det være nødvendigt at få hjælp til at komme videre i livet med følelserne og selvværdet i behold.

Samtaleterapi kan hjælpe dig til at finde vej og se handlemuligheder i det tankemæssige og følelsesmæssige kaos, der følger i kølvandet på livskriser.

Samtaleforløbene vil hjælpe dig med at opnå tryghed og overblik til at træffe de valg, der er rigtige for dig - og som fremover kan være med til at skabe de livsbetingelser som er i overensstemmelse med din personlighed.

Hvad er livskriser?

Kriser kan opstå:

Livskriser kan give en oplevelse af at have mistet fodfæste i forhold til sig selv og sin livsduelighed.

Reaktionerne kan være forskellige, men ofte kan man opleve nogle af følgende reaktioner:

Hvis man kommer ud i en livskrise på grund af synlige hændelser som skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald eller naturlige livsændringer - så er der en oplagt forklaring på, hvorfor man har det dårligt. Og selvom denne livskrise kan være svær at komme igennem, så ved man, hvad man reagerer på - og dette kan gennemleves ved hjælp og støtte fra de nærmeste.

Nogle gange kan den følelsesmæssige belastning dog være så stor, at det kan være nødvendigt at søge professionel hjælp for ikke at udvikle en overlevelsesstrategi, hvor man forskanser sig følelsesmæssigt.

Hvis krisen er en reaktion på at have levet i en længere periode, hvor man er gået på kompromis med sig selv og tilpasset sig andres værdier og behov- så kan krisereaktionerne være sværere at forstå for personen selv. Mange oplever at have mistet kontakten til sig selv - og kan være i tvivl om grundlæggende ting som: hvad er vigtigt for mig, hvad er mine behov og interesser - og hvad vil jeg med mit liv?
Dette kan give en følelse af tomhed og tab af livsglæde - og så kan det være nødvendigt at tage sit liv op til revision og overveje hvilke forhold, man ønsker at ændre på - og få støtte til at gennemføre det.

Samtaleforløbene

Formålet med samtaleforløbene er at du får hjælp til komme igennem din livskrise med øget livskvalitet og selvværd til følge.

Du vil blive hjulpet til:

Starten på en konsultation indledes altid med en afklarende samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvad der skal arbejdes med. Samtaleforløbets varighed er forskelligt for den enkelte person - nogle har brug for enkelte støttende samtaler, mens andre har brug for mere intensive forløb.

Jeg tilstræber at følge dit udviklingsforløb nøje og tage udgangspunkt i den aktuelle situation og dine behov. Mit arbejde vil altid være præget af respekt for den enkeltes vej at gå - hvilket vil sige, at alt udvikler sig på dine betingelser.

Min tilgangsvinkelt til samtaleforløbet er præget af seriøsitet, trygge og overskuelige rammer, hvor jeg fungerer som støtte i forhold til dit personlige udviklingsarbejde.

Der er naturligvis tavshedspligt forbundet med mit arbejde - og al viden tilfalder dig.