Erhvervspsykologisk erfaringsbaggrund

Jeg har løst opgaver indenfor følgende områder:

Kursusafholdelse og foredrag

Udgivelser

Bogen 20 psykologiske eksperimenter – der ændrede vores syn på mennesket, red. Henrik Høgh-Olesen og Thomas Dalsgaard, Plurafutura publishing, 2011

Bogen Stress - et vilkår i det moderne arbejdsliv? red. Thomas Dalsgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.